TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Visioner og strategi for Sorø Boligselskab er under udarbejdelse

Organisationsbestyrelsen drøftede fremtiden for selskabet på Strategiseminaret den 8. og 9. november.

På det årlige Strategiseminar, som blev holdt fredag den 8. november til lørdag den 9. november, blev der samlet op på organisationsbestyrelsens tanker og ideer til fremtiden. Kun ved at have visioner og sætte en retning kan man aktivt præge, hvordan Sorø Boligselskab ser ud i fremtiden.

Allerede forud for repræsentantskabsmødet i maj i år berettede næstformanden om de tanker, det nye formandskab og resten af bestyrelsen havde gjort sig om fremtiden for Sorø Boligselskab, og hvor selskabet er på vej hen. Der er også gjort tanker om selskabets historie som retteligt er de tre oprindelige boligorganisationers historie – Sorø Boligselskab har kun været én organisation siden 2009.

Visioner og strategi er ikke endeligt fastlagt, men organisationsbestyrelsen er nået langt med udarbejdelsen. Gennem en proces ind i det nye år bliver visionen og strategien konkret. De væsentligste elementer kan dog godt røbes:

  • Sorø Boligselskab er skabt og skabes af beboerne og er til for nuværende og kommende beboere
  • Sorø Boligselskab må gerne blive større, så der søges fortsat at bygge nyt
  • Sorø Boligselskab skal passe på sine boliger, så de fortsat er gode og sunde at bo i – renovering, vedligeholdelse og forbedring er vejen hertil
  • Sorø Boligselskab er en del af det omkringliggende samfund og skal indgå i dette – men også være med til at udvikle og præge det, så boliger, institutioner, erhverv, kommune m. fl. bliver en helhed til fælles gavn
  • Sorø Boligselskab tager også del i FN’ verdensmål som skal indtænkes i nybyggeri, renovering/vedligeholdelse, den daglige drift og samarbejdet med andre eksterne interessenter

Når den endelige vision og strategi foreligger, vil den blive præsenteret for afdelingsbestyrelserne og dermed også for repræsentantskabet. Dette sker på et dialogmøde i det nye år.

22. nov. 2019 / JHE / jpr


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.