TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Sytten seje soranere deltog i DAB’s årlige repræsentantskabsmøde og garantforsamling

Der var en god stemning i den store sal på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager, hvor godt 350 beboerdemokrater var samlet til DAB’s årlige repræsentantskabsmøde og garantforsamling.

 

 

Et af årets store fokusområder var ”Den gode arbejdsplads”. Det var en opfølgning på et emne, som sidste år blev rejst af en deltager i salen, der bad DAB om at kigge nærmere på, hvorfor der er så stor medarbejderomsætning særligt på ejendomskontorerne.

Formanden fortalte, at selvom vi med en medarbejderomsætning på cirka 15,0 procent i 2023 ligger lidt højere, end vi har gjort tidligere, er tallet uden for sektoren langt højere. DAB er dog opmærksom på udviklingen og arbejder målrettet på at medarbejderomsætningen ikke bliver for høj.

DAB har blandt andet gennemført spørgeundersøgelser (arbejdspladsvurderinger) blandt alle medarbejdere i administrationen og på ejendomskontorerne og spurgt dem til, hvordan de trives i hverdagen. Svarene var overvejende positive, fortalte formanden.

Derudover har emnerne medarbejdertrivsel og den gode tone været drøftet på DAB’s formands- og næstformandsseminar i januar, på dialogmøder blandt beboerdemokrater og på regionalmøder for ejendomsfunktionærerne i løbet af foråret.

På alle møder har der været bred enighed om, at når vi møder hinanden og beboerne med gensidig respekt, humor, omsorg og empati, så er vi med til at skabe den gode arbejdsplads, hvor vi både kan tiltrække nye medarbejdere og fastholde og udvikle de eksisterende.

Endelig har DAB iværksat en ny, grundlæggende lederuddannelse i erkendelse af, at den gode leder er afgørende for medarbejdertrivsel og for den bedst mulige løsning af opgaverne.

Der var på repræsentantskabsmødet som altid tid til at netværke med beboerdemokrater fra de øvrige boligselskaber og hente inspiration fra de opstillede stande. I år handlede standene om aktive fællesskaber i boligafdelingerne, natur i udeområderne og it-support til bestyrelsesmedlemmer.

Tak til alle, som deltog fra Sorø-afdelingerne, og ikke mindst til vores rejsekammerater fra Skælskør Boligselskab,  som igen i år delte bus med os tur retur.

Venlig hilsen

Lars Jensen

På vegne af organisationsbestyrelsen

 

 


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.