TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Medarbejderne i Sorø har været her i mange år, er fagligt dygtige og kan svare på næsten alle spørgsmål. De kender kulturen og omgangstonen, så der er tillid mellem dem og lejerne

Sorø er tættere på lejerne end i hovedstaden

Der kommer 10-12 personlige besøg på kontoret dagligt. Lejere benytter sig i langt større omfang af personligt fremmøde her i Sorø, end jeg er vant til i København. Der er en markant forskel, fortæller teamleder Jørgen Henriksen, som er daglig leder af kontoret i Østergade.

Et par klik med musen på Sorø Boligselskabs hjemmeside og du er skrevet op til en bolig. Det er hurtigt og nemt. Trods det er der stadig mange, som foretrækker at møde op på selskabets kontor i Østergade for at blive skrevet op.

På trods af de elektroniske muligheder er teamet på kontoret stadig et vigtigt bindeled til boligselskabets lejere. Enkelte, specielt helt unge, er lidt usikre på, hvordan de kan blive skrevet op og har brug for vejledning, og så er det godt, at boligselskabet har et lokalt kontor i byen.

Her kan man både få svar på spørgsmål om rettigheder og pligter som lejer. Må jeg ændre indretningen af min bolig eller skifte køkkenelementer ud? Man kan betale husleje og restancer, hvis man er kommet bagud, og man kan blive orienteret om beboerdemokratiet i et almennyttigt boligselskab. For blot at nævne nogle få af de spørgsmål, medarbejderne bliver præsenteret for.

Rigtige mennesker som man kan tale med

Sorø Boligselskab indgik i 2014 en aftale med Dansk Almennyttig Boligselskab, DAB, om at overtage administrationen af boligselskabet. Bestyrelsen ville sikre, at der var flere kompetencer til rådighed og fremfor alt, at beboerne havde mulighed for, at tale med rigtige mennesker frem for elektroniske stemmer.

Med overflytningen til DAB har medarbejderne også fået adgang til et stort kursusudbud både internt og eksternt. Mulighederne for at udvikle ”sine kompetencer og for at gøre sig dygtigere, er blevet bedre,” vurderer Jørgen Henriksen.

Fra Rådhusvej til Østergade

Ved fusionen blev de tre selskabers administrationer slået sammen til én, som i 2014 blev overtaget af DAB. Medarbejderne er nu ansat i DAB, som har åbnet kontor i Østergade.

I 2014 lå administrationen i den tidligere SiD-bygning på Rådhusvej, men den besluttede bestyrelsen at sælge i 2016. Driftsomkostningerne ved bygningen var ualmindelig høje. De er nu nedbragt til et almindeligt huslejeniveauet i Østergade, som er væsentligt lavere end driftsudgifterne på Rådhusvej.

”Selv om salget gav et tab, så er det på længere sigt en fordel, fordi der spares rigtig mange penge på driften. Sagt på en anden måde, så er det rettidig omhu og sund økonomisk tænkning”, forklare Jørgen Henriksen.


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.