TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-
Sorø Boligselskabs logo

Sorø Boligselskab og DAB udvikler ny strategiskabelon

Denne artikel bringes i oktober-udgaven af DAB nyhedsbrev, som sendes til medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelser i DAB-administrerede boligselskaber. Link til bladet er nederst i artiklen.

Boligselskabets nye strategi skal blandt andet styrke beboerdemokratiet og fællesskabet blandt beboerne. Samtidig viser den vej for andre DAB-administrerede selskaber, der skal i gang med strategiarbejdet.

Første punkt i Sorø Boligselskabs nye strategi handler om at styrke beboerdemokratiet og bakke op om fællesskabet blandt beboerne.

– Da vi udviklede den nye strategi, var det vigtigt for os, at beboerne var i centrum. Vi arbejder målrettet på at få flere stærke fællesskaber i selskabets 31 boligafdelinger. I dag er der fra boligafdeling til boligafdeling stor forskel på, hvor meget beboerne kommer hinanden ved. Nogle steder fungerer fællesskaberne godt, og der er masser af aktiviteter, mens der andre steder skal en større indsats til for at få sparket nye fællesskaber i gang. Det skal vores strategi hjælpe os med, forklarer Lars Jensen, der er formand for selskabet.

Beboernes boligselskab

”Sorø Boligselskab er beboernes boligselskab” står der i strategien. Og for at sikre at strategien ikke blot kommer til at ligge i skuffen, er organisationsbestyrelsen blevet enig om en række konkrete indsatser: Blandt andet opfordres afdelingsbestyrelserne til at tænke naboafdelingerne ind, når der skal indvies

legepladser eller holdes fester. Organisationsbestyrelsen vil afholde fællesarrangementer, som ryster beboerne i hele selskabet sammen og give økonomisk støtte til aktiviteter, som styrker fællesskaberne.

Dialogmøder skal styrke beboerdemokratiet Også beboerdemokratiet skal styrkes. Ved for eksempel at invitere nye afdelingsbestyrelser til et årligt møde med organisationsbestyrelsen vil selskabet styrke beboerdemokratiet. Dialogmøder og nyhedsbreve skal styrke dialogen mellem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen, og der har i flere år været en årlig besigtigelsestur, hvor organisationsbestyrelsen besøger udvalgte boligafdelinger.

Økonomisk robusthed, bæredygtighed og et styrket image er også bærende punkter i strategien.

– Vi skal fortsat kunne tilbyde beboerne sunde, tidssvarende boliger med et fornuftigt huslejeniveau, og vi skal samtidig reklamere for Sorø Boligselskab og gøre vores omverden opmærksom på, hvor godt det er at bo hos os, forklarer Lars Jensen.

Overskuelig skabelon

Strategien skal kendes af alle beboerne i Sorø Boligselskab.

– Vi vil omdele strategien til alle beboerne, når den er endeligt godkendt og

printet, så den kommer ud at leve. Derfor gav det mening, at vi med hjælp fra DAB fik lavet en opsætning, som gør strategien overskuelig og nem at forstå for dem, der ikke har været med til at lave den, forklarer Lars Jensen.

– DAB præsenterede os for et udkast til opsætning af strategiskabelonen, som vi har rettet til, så den passer bedre til os. DAB vil bruge vores strategi til inspiration i andre boligselskaber, der skal i gang med strategiarbejde. Jeg synes, det er spændende, at vi på den måde kan hjælpe hinanden på tværs af boligselskaber, slutter Lars Jensen.

Læs originalartiklen her

10-10-2022 jpr


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.