TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Sorø Boligselskab og DAB orienterer om skimmel i Stenkistebuen

Stenkistebuen får i disse dage særlig mediebevågenhed. Årsagen er, at der, bare et par måneder efter indflytning, har vist sig at være fugt og skimmel i flere af boligerne.

Sorø Boligselskab og DAB omdeler i dag denne meddelelse til beboerne i Sorø Boligselskab:

 

Kære beboere i Sorø Boligselskab

Stenkistebuen får i disse dage særlig mediebevågenhed. Årsagen er, at der, bare et par måneder efter indflytning, har vist sig at være fugt og skimmel i flere af boligerne.

Vi er kede af situationen! Og vi – Sorø Boligselskab og DAB – gør, hvad vi kan for at hjælpe de berørte beboere godt igennem forløbet.

DAB har reklameret over for entreprenøren på vegne af Sorø Boligselskab, fordi vi mener, der er en fejl i byggeriet. Vi går ikke i pressen med en igangværende reklamationssag, men der skal ikke herske tvivl om, at vi tager sagen meget alvorligt.

Sorø Boligselskab har gennemført to byggerier. Det er kun i Stenkistebuen, vi har oplevet problemer med skimmel. Og det er vi i færd med at tage hånd om.

Pressen nævner, at der også skulle være problemer i afdeling Elmebjergvej. Det er ikke tilfældet. Kun en enkelt bolig har haft vandskade, og det har ikke givet anledning til skimmel.

Sådan håndterer Sorø Boligselskab en byggesag
Almene boligselskaber er underlagt lovgivning som siger, at kommunen skal give tilsagn, før der bygges nye boliger. Årsagen er, at det er kommunen, der stiller grundkapital til rådighed.

Allerede tidligt i forløbet, når nybyggeriet er i planlægningsfasen, ansættes en ekstern rådgiver i form af arkitekt og ingeniør. Den eksterne rådgiver sikrer, at byggetilladelsen søges og at byggeriet sker i henhold til gældende bygningsreglement og lovgivning. Den eksterne rådgiver fører tilsyn med byggeriet i byggefasen og sørger for, at byggeriet leveres rettidigt og i aftalt stand. Endelig fører rådgiver tilsyn med økonomien i projektet, mens byggeriet er i gang.

Organisationsbestyrelsen for Sorø Boligselskab nedsatte et byggeudvalg tidligt i forløbet, som følger byggeriet fra tegnebordet til indflytning. Byggeudvalget har løbende holdt møder med rådgiver for at få afrapportering om fremdriften i byggeriet og om aflevering kan ske rettidigt og i den aftalte kvalitet.

Forløbet i Stenkistebuen
Siden den første beboer i midten af august henvendte sig omkring fugt i boligen, er der foretaget undersøgelser af boligerne i Stenkistebuen. Efter de indledende undersøgelser blev det klart, at problemet er omfattende, og alle boliger derfor måtte undersøges.

Derfor bad vi OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører om at undersøge alle boligerne. Resultatet viser, at otte boliger er ramt af fugtproblemer. Andre otte viser tegn på mulig fugtskade, mens de sidste otte boliger ikke viser tegn på fugtskade.

OBH-Gruppen har inddelt boligerne i tre kategorier: rød, gul og grøn, afhængig af hvor stort omfanget af fugt og skimmel i boligen er. For hver kategori vises, hvilke tiltag der er nødvendige for at udbedre skaden.

Rød kategori: I otte boliger er der meget forhøjede værdier for fugt i bygningskonstruktionen. Der er desuden fugt på gulve, og der er synlig skimmelvækst. Det vil tage tid at sanere for skimmel og renovere boligerne. Det bliver derfor nødvendigt at genhuse beboerne, mens arbejdet står på.

Gul kategori: I otte boliger er der forhøjede værdier for fugt i bygningskonstruktionen. I nogle af boligerne er der desuden synlige tegn på fugt i gulve, og der er mulig skimmelvækst. OBH-Gruppen anbefaler, at der holdes øje med boligerne, og at der fortsat undersøges for skimmel under gulve og bag skabe i køkkenet. Det er OBH-Gruppen, der vil stå for dette arbejde.

Grøn kategori: I de sidste otte boliger ser forholdene ud til at være i orden. Men undersøgelserne er endnu ikke helt afsluttede, så der kan vise sig, at være en enkelt bolig eller to, som skal flyttes til en af de andre kategorier.

Beboerne, som bor i en bolig i rød kategori, er orienteret om, at de skal genhuses. Ejendomsleder Alex Grasme Nørgaard og en medarbejder fra DAB har været på besøg hos hver enkelt af dem for at aftale, hvordan genhusningen skal foregå. Det gælder eksempelvis flyttetidspunkt, nedpakning og opmagasinering af møbler samt andre praktiske ting.

Beboerne bliver genhuset i pavilloner, som opstilles i Stenkistebuen. På den måde kan vi komme hurtigere i gang med arbejdet, og vi kan samtidig sikre, at familierne bevarer den lokale tilknytning. Vi forventer ikke, at beboerne kan vende tilbage til deres boliger i år.

Vi vil løbende orientere om status i sagen i beboermeddelelser og på sbnyt.dk. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig på driftscenteret, hvis du har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

                                                                              Lars Jensen – Formand  Sorø Boligselskab          Jørgen Henriksen – Teamchef, DAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.