TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-
Logo for Sorø Boligselskab

Orientering fra organisationsbestyrelsen

Siden sidste orienteringsbrev har afdeling 4013 Stillevang godkendt en helhedsplan, og organisationsbestyrelsen har arbejdet med selskabets strategi.

Beboerne har godkendt helhedsplan i Stillevang
En helhedsplan er en plan for renovering og istandsættelse af boligafdelingen. I Stillevang er helhedsplanen kommet på tale, fordi der er konstateret fugt i nogle af afdelingens boliger.

Alle beboere i Stillevang skal genhuses i en periode under renoveringen. Derfor har DAB’s genhusningskonsulent afholdt individuelle møder med samtlige beboere om deres ønsker og behov i forhold til genhusningen. Det var nogle meget positive møder.

Renoveringen er nu godkendt af Stillevangs beboere, Sorø Kommune og organisationsbestyrelsen med en huslejestigning på 8,98 procent. Arbejdet forventes at kunne gå i gang i løbet af andet halvår 2022.

Samtidig med, at beboerne stemte for den kommende helhedsplan, udpegede afdelingen et par beboere til at deltage i byggeudvalgets arbejde.

Strategisk fokus på beboere, beboerdemokrati og grøn omstilling

Organisationsbestyrelsen har taget de strategiske briller på, og arbejder lige nu med selskabets strategi for de kommende år. Vores primære fokusområder er: Beboerne i centrum. Styrkelse af beboerdemokratiet. Grøn omstilling.

Vi vil fortsætte vores arbejde for at understøtte de stærke fællesskaber og de engagerede beboere og beboerdemokrater, som alle arbejder for at skabe de bedste rammer for beboerne i Sorø Boligselskab. Samtidig vil vi gerne understøtte, at selskabets aktive beboere kan spille ind i den grønne dagsorden.

Når vi har lagt sidste hånd på strategien vil den blive offentliggjort.

Venlig hilsen

Lars Jensen, formand/
på vegne af organisationsbestyrelsen

 

8.nov.2021/LJ


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.