TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Orientering fra bestyrelsen

Mange er vendt tilbage fra ferie, og derfor er det tid til en orientering fra organisationsbestyrelsen.

Stort engagement på afdelingsmøder
På grund af genåbningen efter corona er det igen muligt at holde fysiske afdelingsmøder, og vi er kommet godt i gang. I de boligafdelinger, som allerede har holdt deres årlige møde, har der været pænt mange deltagere, selvom vi ikke er helt oppe på samme antal beboere, som før krisen. Dette kan både skyldes, at nogle stadig er varsomme med at deltage i større forsamlinger og at nogle fortsat er på ferie. Men uanset årsagen, har der været en god stemning og et stort engagement blandt de fremmødte, og det har været dejligt at opleve så mange beboere glæde sig over, at vi ikke længere kun kan mødes digitalt.

Medhold  i sag om delegering af kompetencer
Som I måske har læst i lokalavisen, har Sorø Kommune, der er tilsynsmyndighed for Sorø Boligselskab, fået medhold af Bolig- og Planstyrelsen i en sag om delegering af kompetencer.
En beboer havde klaget til Sorø Kommune over, at repræsentantskabet i Sorø Boligselskab havde delegeret beslutningskompetencen til at godkende boligafdelingernes regnskaber, til organisationsbestyrelsen i Sorø Boligselskab. Sorø Kommune mente ikke, det var ulovligt at uddelegere kompetencen, men en beboer fastholdt, at der ikke er hjemmel i lovgivningen, og at Sorø Boligselskab handlede i strid med reglerne på området. For at få en endelig afklaring på sagen valgte Sorø Kommune at rådføre sig med Bolig- og Planstyrelsen, der er øverste myndighed på området. Efter at have vurderet sagen har Bolig- og Planstyrelsen givet Sorø Kommune medhold i, at det var fuldt ud lovligt for Sorø Boligselskabs repræsentantskab at delegere beslutningskompetencen til Sorø Boligselskabs organisationsbestyrelse. Dermed vil vi, sammen med afdelingsbestyrelserne, fremover fortsætte med at varetage godkendelsen af boligafdelingernes regnskaber.

Ros for renovering
Jeg vil også lige nævne, at selskabet er blevet rost i pressen for renoveringen af bygninger i Sorø Midtby, nærmere bestemt Ingemannsvej 3, Østergade 7 og Vedelsgade 2, som alle er bevaringsværdige. Det er Helge Torm, som er formand for Sorø Bevaringsforening, der i et læserbrev skriver: ”Det er dejligt at se, hvorledes Sorø Boligselskab passer godt på bygningskulturarven!” Tak til Helge Torm for de pæne ord.

Sidst vil jeg sige tak til jer alle for jeres store tålmodighed under coronanedlukningen. Meget har vi måtte gøre anderledes – ikke mindst mødeafholdelse og løsning af opgaver fra driftscenteret. Men vi har oplevet en stor samarbejdsvilje og et ønske om at få det hele til at gå så gnidningsløst som muligt, og det sætter vi stor pris på.

Fortsat god sommer

Lars Jensen, formand

På vegne af organisationsbestyrelsen

 

20. aug.2021 / LJ


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.