TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Organisationsbestyrelsen tegner Sorø Boligselskab

Juridisk bistand er en del af den ydelse, Sorø Boligselskab, betaler DAB for. Organisationsbestyrelsen besluttede derfor i 2016, at Sorø Boligselskab, i juridiske tvister og i spørgsmål vedrørende den almene lejelovgivning, skulle anvende DAB’s juridiske afdeling.

Samtidig besluttede organisationsbestyrelsen, at boligafdelingerne ikke måtte indgå sekretariatsaftale  med LLO. Dels for at sikre et højt, ensartet niveau i juridiske afgørelser. Dels for at undgå, at boligafdelingerne kom til at betale dobbelt for juridisk bistand.

En boligafdeling havde på daværende tidspunkt tegnet en sådan aftale og denne blev, som følge af organisationsbestyrelsens beslutning, opsagt. Senere besluttede et antal boligafdelinger at tegne sekretariatsaftaler med LLO men selskabsbestyrelsen godkendte ikke disse aftaler.

LLO Vestsjælland stævnede i foråret 2018 Sorø Boligselskab med påstand om, at organisationsbestyrelsen hverken havde kompetence til at beslutte, at sekretariatsaftaler med LLO skulle ophæves eller ikke kunne indgås.

Der faldt dom i byretten i Næstved i maj 2018, og dommen gav Sorø Boligselskab medhold i, at selskabsbestyrelsen har denne kompetence. LLO Vestsjælland ankede efterfølgende dommen til Østre Landsret.

I løbet af efteråret 2018 skiltes LLO Vestsjælland fra hovedorganisationen LLO og blev omdannet til Lejernes Hus. Lejernes Hus førte sagen videre ved retsforhandlingen i juni i år.

Der er nu faldet dom i sagen, og også Østre Landsret giver Sorø Boligselskab medhold i, at organisationsbestyrelsen har kompetencen til at ophæve sekretariatsaftaler, der er indgået, og forhindre boligafdelingerne i at indgå sådanne aftale.

27. aug. 2019 / jpr


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.