TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Niels-Jørgensen Pedersen, næstformand i bestyrelsen for Sorø Boligselskab, har været tæt på boligselskabets udvikling siden fusionen i 2008, hvor han blev en del af den nye bestyrelse. Da den daværende formand stoppede i utide i 2010, tog Niels-Jørgen over med det ønske, at der hurtigt blev fundet en anden. Der skulle dog gå tre år, før Gert Hansen i 2013 meldte sig på banen og blev valgt, Niels-Jørgen blev valgt til næstformand. Niels-Jørgen er som næstformand bestyrelsens kontaktperson til boligselskabets driftsafdeling med viceværter, det grønne team som vedligeholder og plejer grønne arealer, ind- og udflytning og beboerservice i øvrigt. I praksis er det dog den daglige chef for driftsafdelingen, som sørger for at hverdagene og budgettet hænger sammen, men det er Niels-Jørgen, der sammen med den øvrige bestyrelse har ansvaret over for Repræsentantskabet.

Hattrik for Sorø Boligselskab

Næstformanden ser tilbage på tre beslutninger, som måske ikke var populære alle steder men som var helt nødvendige: Fusion, Forretningsføre og Fremtidssikret administration

Tre gode beslutninger

Når Niels-Jørgen Pedersen ser tilbage på de seneste ni år, er der flere ting, der fanger hans opmærksomhed, og som han vurderer er blevet en fordel for lejerne, selv om de måske ikke var lige populære alle steder.

For det første fusionen, hvor tre kulturer skulle forenes til én. Det var ikke helt let. En af udfordringer var, at i Boligselskabet af 1942 var der ansat viceværter, mens det ikke fandtes i den selvejende Byggevirksomhed. Her var det afdelingsformændene, der stod for opgaverne.

”Det gav naturligvis ansvar og indflydelse til formændene, og det er jo altid en svær overgang at sige noget fra. Vi er jo alle overbevist om, at den måde, vi gør tingene på nu, er den rigtige”, mener Niels-Jørgen.

Men beslutningen var nødvendig og efter Niels-Jørgens mening den rigtige. Den har medført en ensartet behandling af opgaverne og den stiller lejerne lige.

Afsked med en forretningsfører

En anden udfordring fra hans formandstid var den ufrivillige afsked med den daværende forretningsfører, som bestyrelsen så sig nødsaget til at afskedige på gråt papir.

Uden at gå i detaljer var årsagen manglende tillid til forretningsføreren, som egenhændigt havde bundet selskabet op på en række udgifter, uden at sikre sig bestyrelsens opbakning.

Kort fortalt handlede det om en udviklingsplan for Afdeling Lillemarksvej. Her var der godt nok behov for nytænkning, men forudsætningen er, at man har både bestyrelsens og især lejernes opbakning. Begge parter blev glemt af den daværende forretningsfører, inden han åbnede selskabets tegnebog.

Goddag til en administrator

En tredje beslutning var at indhente tilbud på administrationen af selskabet.

”Lokalt er vi et stort boligselskab, men vi er ikke store nok til selv at have den nødvendige juridiske og tekniske ekspertise, som er nødvendig i dag. Det er for dyrt at hente den ekspertise fra sag til sag. Vi ønskede ikke at opgive vores selvstændighed, men ønskede at finde en partner, som kunne løse de opgaver, vi ikke selv rådede over”, forklarer Sorø Boligselskabs næstformand.

Efter en udbudsrunde hvor alle interesserede blev indkaldt til en uddybende samtale, blev DAB, Dansk Almennyttigt Boligselskab, valgt som ny forretningsfører for selskabet.

DAB er demokratisk opbygget som os selv med repræsentantskab og bestyrelse, og det er udelukkende et administrationsselskab. Det ejer ikke boliger.

”Det var og er en god beslutning, som har fremtidssikret os og givet en større professionalitet og en billigere administration”, vurderer Niels-Jørgen.

 


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.