TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

På billedet ses Lisbeth Ørbæk Sletten (Midtbyen), Dan Kiving (Elmelunden), Maria Svane (Liselund), Marianne Christensen (Østervang), Thomas Eriksen (Liselund), Lars Jensen (Møllevænget), Niels Jørgen Pedersen (Møllevænget) og Michael von Bülow (sagkyndigt medlem). Ivan Hansen (sagkyndigt medlem) var forhindret i at deltage i mødet.

Formandskab fortsætter ny linje

Åbenhed, dialog og samarbejde mellem boligafdelinger og organisationsbestyrelse prægede formandskabets beretning på Sorø Boligselskabs repræsentantskabsmøde.

Der var en god stemning blandt deltagerne, da Sorø Boligselskab holdt repræsentantskabsmøde på hotel Comwell i Sorø den 28. maj 2019. 43 stemmeberettigede var mødt op til mødet, der tog bare to timer – og det var inklusive valg til bestyrelsen og spørgsmål fra salen.

Før mødet holdt formandskabet, Lars Jensen og Thomas Eriksen, samt Jørgen Henriksen fra DAB et oplæg som handlede om Sorø Boligselskabs historie og udvikling. Herefter var der en god og konstruktiv drøftelse med hele repræsentantskabet om den kommende strategi for boligselskabet.

Genvalg til næstformand
Thomas Eriksen, næstformand i organisationsbestyrelsen og medlem af afdelingsbestyrelsen i Liselund, blev genvalgt. Ligeledes blev Marianne Christensen, formand for Østervang og sagkyndigt medlem Ivan Hansen genvalgt. Der blev sagt velkommen i bestyrelsen til Dan Kiving, formand for Elmelunden, som blev valgt ind i stedet for Kirsten Honoré, som valgte ikke at genopstille. I stedet blev der sagt tak for et godt samarbejde til hende.

Samarbejde i fokus

Formandskabet takkede endvidere Jørgen Henriksen og bestyrelseskonsulent Sofie Pagh Lawaetz for et godt samarbejde, hvilket medførte klapsalver fra hele salen.

Også samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og selskabets boligafdelinger blev bragt i spil af formandskabet, der gerne vil arbejde henimod flere aktiviteter på tværs af boligafdelingerne, et tættere fællesskab blandt beboerne og en større sammenhængskraft generelt i selskabet.

I det hele gav formandskabet udtryk for, at organisationsbestyrelsen vil fortsætte den nye linje, som blev fastlagt, da Lars Jensen og Thomas Eriksen overtog formandskabet, hvor samarbejde mellem boligafdelinger og organisationsbestyrelse, dialog og åbenhed er i fokus.

 

Billedtekst:

På billedet ses Lisbeth Ørbæk Sletten (Midtbyen), Dan Kiving (Elmelunden), Maria Svane (Liselund), Marianne Christensen (Østervang), Thomas Eriksen (Liselund), Lars Jensen (Møllevænget), Niels Jørgen Pedersen (Møllevænget) og Michael von Bülow (sagkyndigt medlem).

Ivan Hansen (sagkyndigt medlem) var forhindret i at deltage i mødet.


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.