TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

En reel snak og et håndslag er vejen frem

Af Jonas Quirinus Schiødt Lange

7 af boligselskabets afdelinger havde i sensommeren besøg af boligselskabets bestyrelse, som fik et godt indblik i vedligeholdelsesstanden og et par gode råd med på vejen.

Formålet med en besigtigelsestur er at give bestyrelsen indblik i afdelingernes bygningsmæssige tilstand og se pleje- og vedligeholdelsesstandarden. Samtidig er det en oplagt mulighed for en direkte dialog med lejere og afdelingsbestyrelserne. Fælles forståelse giver som regel også fælles løsninger.

På hjørnet af Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej kom der gang i diskussionen om, hvordan man bedst kan løse Afdelings 6’ udfordringer med dels, at få afsluttet strandede renoveringsprojekter, sikre et fornuftigt vedligehold af de mange ejendomme og få løst udfordringen med skader i ”gasbetonhusene”.

En gruppe beboere og en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen var mødt op, og viste rundt både ude og inde. Det var især gasbetonhusene, som gav anledning til debat. Ved fælles hjælp kom man frem til et løsningsforslag i tre trin.

  1. Boligselskabets administration sørger for en lovliggørelse af ”papirarbejdet” på de strandede renoveringsprojekter, således at projekterne kan færdiggøres.
  2. Gasbetonhusene behandles som et særligt projekt, der kan løses på mange forskellige måder, men sådan at en løsning ikke står i vejen for vedligeholdelsen af de øvrige ejendomme.
  3. Der udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan for de øvrige ejendomme, hvor ”klimaskærmen” (tag, facade, døre og vinduer) har højeste prioritet.

Det virker – vi gør det igen

Undervejs på turen mødte bestyrelsen flere beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som alle bidrog med en god og positiv dialog, hvor uvurderlig viden og indsigt om dagligdagen gik begge veje.

Besigtigelsesturen var en fantastisk succes, hvor tanken om at alle i boligselskabet både kan og vil hjælpe hinanden var central. Organisationsbestyrelsen vil derfor gentage succesen i 2018, for at styrke samarbejdet og forståelsen for hinandens dagligdag i Sorø Boligselskab.


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.