TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

”Vi skal kunne udlejer gode og sunde boliger i forskellige prisklasser og forskellige størrelser. Lejerne er vores ”kunder”, og det er dem, vi skal stille tilfredse. Den holdning skal være den dominerende holdning i hele vores organisation, og vi er godt på vej”, fastslår Gert Hansen, formand for Sorø Boligselskab. Som formand for et boligselskab med ca. 1.400 boliger skal man være villig til at bruge flere timer om ugen inkl. møder.

Den foretrukne boligudlejer i Sorø

Så enkelt kan det helt overordne mål for Sorø Boligselskab formuleres. Kursen blev sat og visionen skabt for kun 4 år siden, og i dag står der 2400 på venteliste til en bolig i Sorø Boligselskab.

”Sorø Boligselskab er et selskab vi ejer i fællesskab, og hvor vi udlejer gode og sunde boliger til hinanden. Lejerne er vores ”kunder”, og det er dem, vi skal stille tilfredse. Den holdning skal være den dominerende holdning i hele vores organisation, og vi er godt på vej”, fastslår Gert Hansen, formand for Sorø Boligselskab.

Boligselskabets visioner og handleplaner indeholder en lang række punkter, som skal medvirke til at gøre boligselskabet til en endnu mere attraktiv udlejer. Overordnet er målsætningen at være den foretrukne boligudlejer af et varieret udbud af gode, sunde og moderne boliger i Sorø. Ikke i hele Sorø Kommune men i Sorø.

”Det er i Sorø efterspørgslen er, så det er her, vi vil koncentrere vores indsats og fremtidige byggeri i nært samarbejde med vores lejere” fortæller Gert Hansen, som blev ind i bestyrelsen af repræsentantskabet i 2013.

Det var de stigende huslejer, ugennemsigtig økonomi og den manglende vision, der i 2013 fik Gert Hansen til at stille op til bestyrelsen, med håbet om at kunne påvirke udviklingen af Sorø Boligselskab.  Tre boligselskaber var lagt sammen til ét og der var skabt en virksomhed med en omsætning på langt over 100 mio. kr. og 14-15 medarbejdere. Men selskabet havde ingen vision. I hvert fald ikke en synlig vision, for hvad ville bestyrelsen egentlig? Hvad var dens vision for fremtiden?

Stor tilfredshed men ønsker om styr på økonomien og servicen

Som nyvalgt bestyrelsesformand fremlagde han sine tanker for den nyvalgte bestyrelse. Der blev gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt lejerne, som den gang udgjorde ca. 3000 personer. Undersøgelsen blev gennemført af et uvildigt selskab og viste, at langt den overvejende del af lejerne, mellem 90 og 95 pct., var tilfredse med at bo i selskabet. De følte sig trygge, og naboskab fik topkarakter.

”I forlængelse af det har vi indført, at der altid skal være et eller flere bestyrelsesmedlemmer til stede på beboermøder i afdelingerne. Vi ønsker at være i tæt dialog med lejerne, for at få et førstehåndskendskab til deres ønsker og kommentarer, som led i at forbedre kommunikationen mellem bestyrelse og lejere. Vi er afhængige af hinanden og skulle gerne trække i samme retning”, forklare Gert Hansen.

Det er især medarbejderne i driftsafdelingen, der er i kontakt med lejerne. Det er også her, bestyrelsen gør en særlig indsats for at implementere de værdier, som vi i bestyrelsen mener, vi skal arbejde med.

”Vi er udlejer og vores Driftsafdeling er – lidt firkantet sagt – et serviceorgan for vores lejere”, siger Gert Hansen, som også fortæller at der vil komme endnu en tilfredshedsundersøgelser som opfølgning på de ændringer, effektiviseringer og forbedringer som er gennemført gennem de senere år.


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.