TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Boligafdelingernes langtidsbudgetter skal række 30 år frem i tiden

Folketinget har besluttet, at langtidsbudgetterne i de almene boligafdelinger senest i 2024 skal pege 30 år frem i tiden. Samtidig skal afdelingernes tilstandsrapporter granskes hvert femte år – med start allerede i 2021. Formålet er at sikre, at boligafdelingerne har tilstrækkelige henlæggelser til at dække de fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Når bestyrelsen gennemgår budgetudkastet, er det en god idé at drøfte, hvordan det afspejler boligafdelingens overordnede økonomi. Er der for eksempel henlagt nok til kommende drift- og vedligeholdelse?  Og er der plads til større aktiviteter og projekter? Bestyrelsen har både ved markvandringen og ved budgetlægningen mulighed for at drøfte disse spørgsmål med økonomikonsulenten og driftschefen.

Selvom kravet om 30-årige langtidsbudgetter først træder i kraft fra 2024 (med en gradvis opskalering til først 25 år), kan det godt betale sig, at afdelingerne løbende overvejer, om budgettet skal justeres.

Vil boligafdelingen gerne i gang med større projekter, der ikke er budgetlagt, som for eksempel at gøre afdelingen grønnere, kan man starte med at omlægge et enkelt bed, eller et afgrænset område.

Husk, at DAB’s økonomikonsulent og driftschef altid er til at trække på, hvis afdelingen har brug for råd og vejledning.

Venlig hilsen
Lars Jensen

Formand for Sorø Boligselskab


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.