TEKSTSTØRRELSE: A+ | A-

Afdelingernes og dit forhold til LLO

Af Jonas Quirinus Schiødt Lange

Fem af boligselskabets 30 afdelinger har stillet forslag om en kollektiv indmeldelse i LLO, Lejernes Landsorganisation.

Op til organisationsbestyrelsens bestyrelsesmøde den 14. september blev der stillet forslag fra fem afdelinger om muligheden for at tiltræde en LLO sekretariatsaftale. En sekretariatsaftale med LLO betyder, at alle afdelingens beboere bliver medlem af LLO, at afdelingen kan søge bistand i juridiske, tekniske og økonomiske spørgsmål og at afdelingen kan deltage i kurser og møder.

Det forholder sig sådan, at organisationsbestyrelsen anser foreningsfriheden for en grundlæggende rettighed, der giver den enkelte beboer mulighed for at melde sig ind i LLO eller at undlade medlemskab.

Organisationsbestyrelsen vurderer derfor, at en ”kollektiv” indmeldelse er uforeneligt med ønsket om foreningsfrihed. Sorø Boligselskab ønsker ikke, at en gruppe af beboere kan pålægge de øvrige beboere et ikke ønsket medlemskab, og dermed et ikke ønsket kontingent.

Organisationsbestyrelsen afviste således forslaget.

DAB dækker boligselskabet

Enhver afdeling i Sorø Boligselskab kan hente gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning i DAB, som en del af den administrationsaftale der dækker hele boligselskabet.


< TILBAGE
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

FIND DIN AFDELING HER

find din afdeling

ARRANGEMENTER

Der er ingen arrangementer, at vise lige nu.