Temaaften med afdelingsbestyrelserne om effektiv drift

I den almene boligsektor er der en stadig større opmærksomhed på effektivisering. Hos DAB er der stort fokus på, hvordan dette kan gøres uden at beboerne oplever forringelser i serviceniveau. Det er i den forbindelse vigtigt, at boligselskaberne selv sætter retningen for indsatsen.

Afdelingsbestyrelserne er derfor inviteret til et dialogmøde hvor temaet er effektiv drift i afdelingerne i Sorø Boligselskab. Dialogmødet afholdes den 12. marts i år.

Aftenen vil begynde med et oplæg om effektiviseringsmulighederne og værktøjerne til dette. Herefter er der lagt op til dialog afdelingsbestyrelser, drift og administration i mellem, da input og perspektiver fra afdelingsbestyrelserne er afgørende for, at indsatsen kan blive succesfuld.


< TILBAGE

FIND DIN AFDELING HER

ARRANGEMENTER

01/04/2018
Sæt kryds i kalenderen

26/04/2018
Organisationsbestyrelsens regnskabsmøde

29/05/2018
Repræsentantskabsmøde